Hadice a koncovky pre technické plyny

Hadice pre technické plyny je možné rozdeliť na hadice nízkotlaké (pre acetylén, kyslík, propan-butan, zemný plyn, inertné plyny) a vysokotlaké pre tlakové plyny o tlakoch nad 140 bar (napr. pre plnenie a stáčanie tlakových fliaš).

Pri voľbe hadice je potreba brať do úvahy druh plynu, tlak, teplotu, rýchlosť prieniku stenou hadice, požadované elektrostatické vlastnosti, rýchlosť prietoku a bezpečnosť používania (splnenie požiadaviek noriem, odpovedajúci koeficient bezpečnosti).

Hadice pre plyny je možné nájsť tiež v kapitolách: teflonové hadice, kovové hadice a v skupine VYSOKÉ TLAKY.

Potrebujete viac informácií?