Koncovky pre vysokotlaké hadice pre plyny

Koncovky pre vysokotlaké hadice pre plyny majú prípojky odpovedajúce uzatváracím ventilom tlakových fliaš, v súlade s normami DIN 477-1 a ČSN 014031. Tieto normy špecifikujú radu typov prípojok (rozmery, závity) a určujú ich použitie pre jednotlivé typy plynov. Materiál koncoviek musí byť odolný pôsobenie plynov. Štandardne sú koncovky vyrobené z nerezi AISI 304 (matice z mosadzi) a uzpôsobené typom a rozmerom hadice na ktorú majú byť uchytené. Na objednávku je možné dodať iné typy koncoviek podľa noriem alebo špecifikácie zákazníka, uhlové koncovky alebo vyrobené z iných materiálov napr. galvanizovanej ocele, nerezi AISI 316.

Potrebujete viac informácií?