Hadice pre chemikálie

Hadice pre chemikálie sú určené pre kvapalné chemické látky (kyseliny, hydroxidy, neorganické i organické zlúčeniny, uhľovodíky, farby, rozpúšťadlá a pod.) Sú vhodné pre transport chemikálií počas výroby, stáčania a plnenia zásobníkov a cisterien, všetky typy technologických procesov v chemickom priemysle, potravinárstve, farmácii a pre laboratórne účely.
Duša hadice musí mať dostatočnú chemickú odolnosť. Pre voľbu hadice pre dané médium s ohľadom na jej chemickú odolnosť je potrebné získať následujúce informácie: druh média, jeho skupenstvo (napr. plyn, kvapalina), koncentrácia v %, teplota média, tlak. Hadice pre chemikálie sú vyrobené (duše) z pryže EPDM, EPM, vitonu, polyamidu, polyetylénu, fluorovaných polymerov (PFA, MFA, FEP). Vyztužené textilným kordom prípadne i drôtenou špirálou. Rozsah vnútorných priemerov od 6 do 152 mm. Pracovný tlak do 50 bar.
Koncovky a spojky pre chemikálie (viz kapitola PRIEMYSLOVÉ ARTMATÚRY) musia byť tiež chemicky odolné danému médiu. Koncovky je možné uchytiť šróbovacími sponami alebo zaarmovať lisovacími objímkami. Hadice pre chemikálie sú tiež v skupinách: univerzálne hadice, hadice pre ropné látky, teflónové hadice, hadice TYGON®, kompozitné hadice, kovové hadice a v kapitole VYSOKÉ TLAKY.

Potrebujete viac informácií?