Hadice pre ropné látky

Hadice pre ropné látky sú určené pre ropné deriváty (hlavne palivá a oleje) a tiež pre surovú ropu a jej poloprodukty. Rozsah ropných látok je veľmi široký a obsahuje: surovú ropu, benzín, naftu, vykurovacie oleje, hydraulické oleje, mazivá, kaliace oleje, oleje a emulzie pre obrábacie procesy, výhrevné oleje (ako nositeľ tepla), elektroizolačné oleje (napr. transformátorový olej), rozpúšťadlá, konzervačné látky, asfalt a jeho deriváty a iné. Hadice je možné použiť pri ťažbe a rafinácii ropy, pre transport a stáčanie ropných látok v petrochemickom priemysle (cisterny, tankery, zásobníky), distribúcii a stáčaní (napr. hadice pre čerpanie PHM do vozidiel), všetky technologické procesy, palivové inštalácie strojov a vozidiel, hydraulické rozvody a pod.

Pri voľbe hadíc je potrebné zvažovať ich odolnosť na aromatické uhľovodíky obsiahnuté v médiu, aditíva používané v moderných palivách a olejoch (bezolovnatý benzín, biodegradovateľné oleje, transformátorové oleje) a požiadavky na ochranu pred statickou elektrinou (použitie vodivého lanka, antistatickej alebo vodivej pryže).

Koncovky a spojky na hadice pre ropné látky (viz kapitola PRIEMYSLOVÉ ARMATÚRY) je možné uchytiť šróbovacími sponami alebo lisovacími objímkami.
Hadice pre ropné látky nájdete tiež v kapitolách: univerzálne hadice, hadice pre chemikálie, teflónové hadice, hadice TYGON®, kompozitné hadice, kovové hadice a v kapitole VYSOKÉ TLAKY.

Potrebujete viac informácií?