Hadice pre stáčanie palív a olejov

Tlakové a tlako-sacie hadice pre stáčanie palív, olejov a ropy. Sú používané pre inštalácie cisterien, cestných, železničných a prístavných terminálov stáčania palív, na vrtných plošinách. Vyrobené z pryže NBR. Výztuž syntetickým kordom, oceľovou alebo plastovou špirálou. Rozsah priemerov od 10 do 203 mm. Pracovný tlak do 17 bar. Dodávané najčastejšie ako kompletná hadica s koncovkami a spojkami (DN50, DN80, DN100). V tejto skupine sa tiež nachádzajú:

  • stáčacie hadice podľa normy EN 12115;

Potrebujete viac informácií?