Hadice pre transport tekutého asfaltu

Tlakové a tlako-sacie hadice pre transport a stáčanie tekutého asfaltu (teplota do 185°C). Sú používané na inštaláciách cestných a železničných cisterien, tam, kde sa stáča asfalt a vo výrobniach asfaltových zmesí. Vyrobené zo špeciálnej polyakrylovej zmesi. Vyztužené opletom a oceľovou špirálou. Rozsah priemerov od 13 do 152 mm. Pracovný tlak 10 bar.

Potrebujete viac informácií?