Vysokotlaké hadice pre technické plyny

Vysokotlaké hadice pre technické plyny – všeobecné informácie

Hadice pre vysokotlakové plyny

Hadice pre vysokotlakové plyny pracujúce pri tlaku, ktorý dosahuje až niekoľko sto barov. Používajú sa na plnenie plynových fliaš a nádrží v priemyselných, lekárskych a laboratórnych zariadeniach. Príklady plynov: dusík, kyslík, argón, hélium, acetylén, oxid uhličitý a mnohé iné vrátane zmesí plynov.

V tejto skupine sú dva typy hadíc špeciálne navrhnuté pre vysokotlakové plyny:

 • vyrobené z hladkých PTFE hadíc v opletu z nehrdzavejúcej ocele;
 • vyrobené z vlnitých oceľových hadíc v opletu z nehrdzavejúcej ocele.
  Pracovný tlak až niekoľko sto barov. Bezpečnostný faktor by mal byť minimálne 1:4.

Hadica na vysokotlakové plyny by sa mala vyberať s osobitnou starostlivosťou a zreteľom na nasledujúce faktory:

 • pracovný tlak a teplota;
 • fyziochemické vlastnosti plynov, horľavosť a explozívne limity;
 • kontaminanty plynov, vrátane pevných a kvapalných častíc;
 • riziká vyplývajúce z toxického účinku plynu;
 • problém s prenikaním plynu cez stenu hadice a s tým súvisiace nebezpečenstvá (stena hadice môže vyžadovať prepichovanie);
 • elektrické vlastnosti materiálu hadice, problém so statickou elektrinou, akumuláciou statických nábojov, prevencia nebezpečenstiev súvisiacich so statickou elektrinou;
 • prietok a pulzácia tlaku – prietok by nemal byť vysoký, najmä v prípade vnútorne vlnitých hadíc;
 • bezpečné používanie súprav hadíc a akékoľvek nebezpečenstvá, ktoré vyplývajú z dynamického charakteru expanzie plynu;
 • zhoda s požiadavkami predpisov a noriem.
Pre výber vhodnej vysokotlakovej hadice na plyn pre vašu aplikáciu kontaktujte prosím spoločnosť Tubes International.

Vysokotlakové hadice na plyn sú často vybavené špeciálnymi typmi fitingov, určenými striktne pre konkrétny plyn, zatiaľ čo kompletné súpravy hadíc sú chránené pred prasknutím hadice napríklad bezpečnostným lanom.

Vysokotlakové termoplastické hadice a hadice SPIR STAR pre ultra vysoký tlak môžu byť tiež použité pre aplikácie vysokotlakových plynov.

 • pracovný tlak a teplota;
 • fyzikálne a chemické vlastnosti plynu, najmä jeho explozívne a horľavé koncentračné limity;
 • nečistoty v plyne vrátane pevných alebo kvapalných častíc;
 • riziká vyplývajúce z jedovatého účinku plynu;
 • problém s prenikaním plynu cez stenu hadice a s tým súvisiace nebezpečenstvá (stena hadice môže vyžadovať prepichovanie);
 • elektrické vlastnosti materiálu hadice, problém s akumuláciou statických nábojov, predchádzanie nebezpečenstvám súvisiacim s týmito problémami;
 • rýchlosť toku a pulzácia tlaku – rýchlosť toku by nemala byť príliš vysoká, najmä pre vnútorne vlnité hadice;
 • bezpečnosť prevádzky a nebezpečenstvá vyplývajúce z dynamického charakteru expanzie plynu;
 • zhoda s požiadavkami predpisov a noriem.

Pre výber vhodnej vysokotlakovej hadice na plyn pre vašu aplikáciu kontaktujte prosím spoločnosť Tubes International.

KATALÓG
Stiahnuť

PREDAJNÁ SIEŤ
Preveriť

DOPYT
Odošli

Zoznam produktov:

 Hadice pre vysokotlakové plyny argon , co2, nitrogen, helium, oxy

Hadice pre vysokotlakové plyny

Potrebujete pomoc pri výbere produktu alebo ste nenašli ten pravý?

Zavolajte nám: +421 911 923 711 alebo nám napíšte email: zilina@tubes-international.com