Kovové hadice a koncovky

Kovové hadice je možné rozdeliť na:

  • zkružované odsávacie kovové hadice (pre odsávanie alebo nízke tlaky),
  • kovové tlakové hadice (pre vysoký podtlak a vysoké tlaky).

Odsávacie kovové hadice

Vyrábané zkružovaním pásky z oceľového plechu. Dostupné vo verzii s tesnením vo forme medeného lanka (volitelná bavlna alebo pryž). Zkonštruované pre maximálne pohltenie vibrácií, kompenzácii tepelnej dilatácie a útlmu hluku vznikajúceho vo výfukových systémoch spaľovacích motorov. Používané tiež pre transport obilia, práškov a granulátov a iných sypkých materiálov.
Hadice je možné vyrobiť tiež z nerezového plechu, čo umožňuje ich využitie v potravinárstve a farmácii. Sú tiež často využívané ako mechanická ochrana hadíc. Rozsah vnútorných priemerov od 6 do 508 mm. Montáž pomocou šróbovacích spôn.

Koncovky pro tlakové kovové hadice

Tlakové vrapované kovové hadice sú vyrábané z austenitických nerezových ocelí metódou mechanického tvarovania alebo hydroformovaním. Sú používané pre agresívne chemikálie a tiež všade tam, kde vystupuje vysoká teplota (až do 800°C). Pracovný tlak do 293 bar. Dostupné vo verziách bez opletu a s jedným alebo dvoma nerezovými opletmi v priemeroch od 1/4″ (6 mm) do 10″(250 mm). Predávané ako kompletné hadice s navarenými štandartnými závitovými alebo prírubovými koncovkami alebo špeciálnymi koncovkami podľa požiadaviek zákazníka. Vysoká akosť podložena certifikátmi Germanisher Lloyd, Det Norske Veritas a UDT v rozsahu zhody s Tlakovou direktívou 97/23/WE.

Odsávacie kovové hadice

Vyrobené z uhlíkovej ocele (omedzená pracovná teplota od -20°C do +400°C), nerezi 304 alebo 316/316L. Delia sa na koncovky závitové a prírubové. Závitové koncovky sú dostupné vo verziách s vonkajšími alebo vnútornými závitmi BSPT, BSP alebo metrickými. Na špeciálne prianie je možné dodať tiež špeciálne závity napr. W21, 8, NPTF a pod. Prírubové koncovky pevné alebo otočné sú dodávané v rozmeroch zodpovedajúcich norme DIN (štandartne PN 10/16), dostupné tiež podľa americkej normy ANSI B16.5. Všetky koncovky môžu byť dodané tiež ako uhlové 45° a 90°. V prípade montáže hadíc na potrubné systémy je možné dodať s trubkovými koncovkami podľa špecifikácie zákazníka.

Potrebujete viac informácií?