Silikónové hadice

Silikónové hadice vďaka svojím unikátnym fyzikálno-chemickým vlastnostiam nachádzajú široké použitie v rade priemyslových odvetví ako: farmácia, biotechnológia, medicína, potravinárstvo, stavebníctvo, energetika, strojárenstvo, automobilový priemysel a pod. Fyzikálno-chemické vlastnosti silikónových hadíc závisia na ich zložení. S ohľadom na širokú škálu typov kaučukov, plnidiel, vulkanizačných prísad a iných zložiek, ponúkaných výrobcami, je možné prizpôsobiť ich vlastnosti konkrétnym požiadavkám užívateľa.

K základným vlastnostiam silikónového kaučuku patrí:

  • odolnosť pôsobeniu nízkých a vysokých teplôt pri malej zmene fyzikálnych vlastností,
  • dielektrická odolnosť proti prierazu prúdu,
  • dobrá odolnosť oxidácii,
  • fyziologicky neutrálne,
  • veľmi dobrá tesnosť a pružnosť,
  • odolnosť predraniu,
  • odolnosť na infračervené a ultrafialové žiarenie a atmosferickým vplyvom,
  • odolnosť pôsobeniu nízkotlakej pary do 3 atm. (vysokotlaká para spôsobuje čiastočnú degradáciu silikónu),
  • neodolává koncentrovaným kyselinám, hydroxidom a ropným látkám obsahujúcim aromatické zlúčeniny.

Potrebujete viac informácií?