Transportné hadice

Priemyslové hadice sú používané pre transport sypkých abrazivných materiálov. V závislosti na transportovanom médiu sú transportné hadice vyrobené z materiálov odolných abrazii ako sú zmes pryží PU/PVC alebo keramických deštičiek zavulkanizovaných do prírodnej pryže. Pre transport potravín je duša vyrobená z bielej pryže. Hadice môžu pracovať v rozsahu teplôt od -40°C do +80°C a pracovných tlakoch od 1 do 80 bar. Sú dostupné v priemeroch od 13 mm do 500 mm.
Oder odpovedá norme DIN 53516. Čím menšia hodnota (merané v mm3) tým lepšia odolnosť danej hadice voči oderu. Hadice sú používané pre rôzne druhy aplikácií ako pieskovanie, omietanie, ľadovanie, transport betónu, obilia, cukru a pod.
Koncovky pre transportné hadice (viz kapitola PRIEMYSLOVÉ ARMATÚRY) je možné uchytiť na hadicu šróbovacími objímkami, montážnými sponami alebo lisovacími objímkami. Transportné hadice je možné nájsť tiež v kapitolách: odsávacie hadice a kovové hadice.

Potrebujete viac informácií?