Transportné hadice

Transportné hadice – všeobecné informácie

Priemyslové hadice sú používané pre transport sypkých abrazivných materiálov. V závislosti na transportovanom médiu sú transportné hadice vyrobené z materiálov odolných abrazii ako sú zmes pryží PU/PVC alebo keramických deštičiek zavulkanizovaných do prírodnej pryže. Pre transport potravín je duša vyrobená z bielej pryže. Hadice môžu pracovať v rozsahu teplôt od -40°C do +80°C a pracovných tlakoch od 1 do 80 bar. Sú dostupné v priemeroch od 13 mm do 500 mm.
Oder odpovedá norme DIN 53516. Čím menšia hodnota (merané v mm3) tým lepšia odolnosť danej hadice voči oderu. Hadice sú používané pre rôzne druhy aplikácií ako pieskovanie, omietanie, ľadovanie, transport betónu, obilia, cukru a pod.
Koncovky pre transportné hadice (viz kapitola PRIEMYSLOVÉ ARMATÚRY) je možné uchytiť na hadicu šróbovacími objímkami, montážnými sponami alebo lisovacími objímkami. Transportné hadice je možné nájsť tiež v kapitolách: odsávacie hadice a kovové hadice.

Hadice na manipuláciu s materiálom – pre voľné sypké materiály

Hadice pre voľné sypké materiály sa používajú na prenos granulátov, krmív, semien, zrna, cukru, múky, práškov, cementu, vápna a piesku. Tieto suché sypké materiály sú prenášané hadicou pomocou stlačeného vzduchu alebo bez tlaku (gravitačný pokles). Široko používané v skladoch, silách, cementárňach, baniach, elektrárňach, hutníckych závodoch, závodoch na výrobu izolačných materiálov. Bežne sa používajú v cestnej a železničnej doprave pre nakladacie/vykladacie operácie (cementové nákladiaky, krmové nákladiaky, múčne nákladiaky).

Hadice na manipuláciu s voľnými materiálmi sú vyrobené z abrazívne odolnej zmesi gumy SBR/NR, plastového materiálu PU/PVC alebo keramiky. Vnútorná vrstva hadíc na prenos potravín je vyrobená z bielej gumy. Odolnosť vnútornej gumovej vrstvy voči oderu sa určuje stratou objemu gumy vyjadrenou v kubických milimetroch podľa normy ISO 4649 (predtým podľa DIN 53516) – čím menšia hodnota, tým vyššia odolnosť materiálu hadice voči oderu.

Fitingy určené pre hadice na manipuláciu s voľnými sypkými materiálmi (pozri PRIEMYSELNÉ SPOJKY by mali byť namontované pomocou červíkových svoriek, pásov a skrutkových svoriek alebo stlačené s objímkami.

Pre iné hadice na manipuláciu s voľnými sypkými materiálmi pozrite tiež nasledujúce skupiny hadíc: odsávacie hadice a hadice s oceľovým pletením.

Pieskovanie

Hadice na čistenie a mokré pieskovanie: s pieskom, oceľovými granulátmi alebo suchým ľadom.

Sú vyrobené z extrémne odolnej gumovej zmesi SBR/NR, posilnené textilným opletom. Odolnosť vnútornej gumovej vrstvy voči oderu sa určuje stratou objemu gumy vyjadrenou v kubických milimetroch podľa normy ISO 4649 (predtým podľa DIN 53516) – čím menšia hodnota, tým vyššia odolnosť materiálu hadice voči oderu.

Používajú sa so špeciálnymi spojkami a tryskami na pieskovanie, vyrobenými z liatiny, hliníka alebo nylonu .

Bágerové hadice

Výdajové a sacie-výdajové hadice pre štrk a piesok s vodou používané na sacích bágroch a bágerových rezačkách počas bágerovacích operácií zameraných na odstránenie sedimentu z dna vody alebo na prehĺbenie vodných ciest. Používajú sa na sacie odbahnenie (suspenzia) z dna a potom na prenos z bágra na skládku. Používané v štrkoviskách a pieskoviskách.

Vnútorná vrstva vyrobená z gumy SBR/NR posilnená textilným opletom alebo oceľovým pletením, s ďalšou oceľovou špirálou. Vonkajšia vrstva odolná voči morskej vode, oleju, abrazii a poveternostným podmienkam. Dodávané ako kompletné hadicové zostavy s zabudovanými, vulkanizovanými a gumou chránenými prírubami.

Pevné častice, prúdiace hadicou v prúde vzduchu, vody alebo polotekutej hmoty, sa otierajú o steny hadice alebo fitingu a narazajú do nich pod rôznymi uhlami, najmä tam, kde je prúdenie turbulentné alebo mení svoj smer (napr. záhyby hadice, kolenné fitingy). Opotrebenie hadice alebo fitingu má podobu straty materiálu, oderu vnútornej vrstvy hadice, vzniku pľuzgierov a jamiek.

Normy odolnosti gumy voči abrázii a ich význam
Testy abrázie sa vykonávajú meraním objemovej straty (mm3) gumovej vzorky vo forme kotúča, ktorý je pritlačený určenou záťažou na otáčajúci sa valec pokrytý brúsnym papierom, po absolvovaní určenej dráhy abrázie (počet otáčok). Podrobnosti sú uvedené v normách ISO 4649 alebo staršej DIN 53516. Výsledky takýchto testov, poskytnuté výrobcami pre vnútornú vrstvu každej hadice, umožňujú len teoretické porovnanie hadíc, pričom lepšia, odolnejšia hadica voči abrázii vykazuje nižšiu hodnotu straty (mm3): 50 mm3 je lepšie ako 80 mm3.

Ale ako to je v praxi?
Opotrebenie závisí od kombinácie mnohých faktorov:

  • charakter častíc (materiál, tvrdosť, veľkosť, hmotnosť, tvar častíc);
  • rýchlosť a uhol dopadu častíc na materiál steny;
  • fyzikálne vlastnosti steny (materiál, jeho tvrdosť, odolnosť voči abrázii a iné mechanické vlastnosti, hladkosť povrchu);
  • teplota a jej vplyv na vlastnosti materiálov;

Laboratórne meraná odolnosť materiálu voči abrázii je preto len jedným z mnohých faktorov opotrebenia hadice alebo fitingu. Nie je možné vypočítať životnosť hadice na manipuláciu s materiálom: rovnaká hadica môže fungovať veľmi dlho alebo krátko v závislosti napríklad od tvaru zŕn granulátu. Hrúbka vnútornej vrstvy hadice má zásadný význam pre životnosť hadice.

Guma alebo plast často lepšie ako kov
Guma a niektoré plasty sa v mnohých prípadoch budú správať lepšie a preukázať menšie opotrebenie ako napríklad oceľ. Ale prečo? Kinetická energia pevnej častice, keď narazí na gumový povrch, sa premieňa na energiu pružného deformovania tohto povrchu a vo veľkej miere sa vracia častici pri jej odraze, bez poškodenia gumového povrchu. Preto sa napríklad pri oceľových potrubiach využívajú gumové výstelky kolien a niektoré oceľové fitingy sa montujú na vonkajšiu stranu hadice, a nie sú vkladané do hadice. Typické materiály používané na vnútornú vrstvu hadíc na manipuláciu s materiálom: prírodná guma (NR), zmes prírodnej a syntetickej gumy (NR/SBR), plast – polyuretán (PU)..

Pevné častice, prúdiace hadicou v prúde vzduchu, kvapaliny alebo polotekutej hmoty, sa navzájom zrážajú a narazajú do stien hadice, čím generujú elektrické náboje a spôsobujú akumuláciu statickej elektriny. Statická elektrina je nebezpečná, pretože:
• môže priťahovať nabité látky (napr. prach), ktoré sa môžu hromadiť a upchávať hadicu;
• napätie akumulovaného náboja môže spôsobiť iskru a následne požiar alebo výbuch s katastrofálnymi dôsledkami!

Flexibilné hadice sú vyrobené z gumy alebo plastu, ktoré sú všeobecne izolátory – elektrické náboje sa v nich nemôžu voľne pohybovať, rozptyľovať alebo stekať do zeme. Vzduch je tiež izolátor, preto je problém so statickou elektrinou obzvlášť vážny pri pneumatickom transporte. Aby sa elektrické náboje mohli rozptýliť, je potrebné použiť:

vodivú gumu:
R ≤ 106
antistatickú gumu:
106 Ω < R ≤ 109
antistatické medené drôty
R ≤ 10 Ω

vo viacerých kombináciách (vnútorná vrstva, vonkajšia vrstva) a v závislosti od použitia hadice. Je absolútne nevyhnutné:

  • pri používaní hadice s drôtom – efektívne a trvalo pripojiť drôt k fitingom a uzemniť ho. Kontrolujte. Drôt úplne nenahrádza antistatickú vnútornú vrstvu.
  • pre potenciálne výbušné atmosféry (ATEX) – vykonať analýzu rizík

Pre ďalšie hadice na manipuláciu s materiálom si prezrite tieto kapitoly: „Odsávacie hadice“ a „Oceľové pletené hadice“.

KATALÓG
Stiahnuť

PREDAJNÁ SIEŤ
Preveriť

DOPYT
Odošli

Zoznam produktov:

Hadice na granulát

Hadice na granulát

Hadice na vyprázdňovanie a plnenie sil

Hadice na vyprázdňovanie a plnenie sil

Transportne hadice na potravinárske látky

Transportne hadice na potravinárske látky

Hadice na abrazívne látky – Suché a mokré

Hadice na abrazívne látky – Suché a mokré

Hadice na prenos cementu, piesku, štrku

Hadice na prenos cementu, piesku, štrku

Bágerové hadice

Bágerové hadice

Keramické prenosové hadice

Keramické transportne hadice

Hadice na pieskovanie

Hadice na pieskovanie

Hadice na striekanie oceľovým granulátom

Hadice na striekanie oceľovým granulátom

Hadica na otryskávanie suchým ľadom

Hadica na otryskávanie suchým ľadom

Potrebujete pomoc pri výbere produktu alebo ste nenašli ten pravý?

Zavolajte nám: +421 911 923 711 alebo nám napíšte email: zilina@tubes-international.com