Vyhrievané hadice

Používané v procesoch vyžadujúcich udržanie stálej teploty média alebo ak je potreba roztopiť tuhé médium. Použitie napr. pre oleje, mazivá, vosky, živice, lepidlá, potraviny.
CORROFLON CH, BIOFLEX CH – vyhrievané hadice na báze hadíc CORROFLON a BIOFLEX. Vyhrievaným médiom je vodná para pretekajúca špirálne navinutou teflonovou hadicou.
CORROFLON ETH, BIOFLEX ETH – vyhrievané hadice na báze hadíc CORROFLON a BIOFLEX. Elektricky vyhrievané hadice, vybavené odpovedajúcim regulačným systémom teploty.
ETH 250 – hladkostenná teflonová hadica s nerezovým opletom o priemeroch od DN4 do DN50, ohrievaná elektricky, vybavená odpovedajúcim regulačným systémom teploty.

Potrebujete viac informácií?