Vyhrievané hadice

Vyhrievané hadice

Vyhrievané hadice – všeobecné informácie

Vyhrievané hadice sa používajú v procesoch, ktoré vyžadujú vyhrievanie, roztápanie a predovšetkým udržiavanie konštantnej, zvýšenej teploty prechádzajúcich látok, ako sú oleje, mazivá, vosky, živice, farby, granuláty, potravinárske produkty. Obzvlášť populárnym použitím je dávkovanie termotopivých lepidiel (hot-melt). Vyhrievané hadice sa delia na elektricky vyhrievané a vyhrievané vykurovacím médiom (vykurovací olej, para). Sú postavené na báze teflónových, oceľových, niekedy gumových hadíc. Môžu byť vyrobené v štandarde EX, v súlade s direktívou ATEX, určené pre zóny s nebezpečenstvom výbuchu. Špeciálne typy zahŕňajú dvojité vyhrievané hadice pre výrobu polyuretánovej peny a hadice pre systémy analýzy spalín.

Každá vyhrievaná hadica je konštruovaná a vyrobená na individuálne objednávku zákazníka. Na správny výber hadice sa treba obrátiť na spoločnosť Tubes International.

Elektricky vyhrievané hadice sú zložené z:

  • základnej hadice (hadicová zostava) s fitingmi, odolnou voči tlaku, teplote a médium pretekajúcemu cez ňu;
  • vyhrievacieho prvku a teplotného senzora;
  • tepelnej izolácie;
  • vonkajšieho krytu a koncových krytov hadice;
  • pripájacieho kábla, zástrčky a regulátora teploty..

Konštrukcia hadice

construction electrically heated hoses

Základná hadica

Základná hadica je vyberaná v závislosti od požadovaného pracovného tlaku a prietoku média. Najčastejšie ide o teflónovú hadicu v opletení z nehrdzavejúcej ocele. Materiál takejto hadice sa vyznačuje veľmi dobrou chemickou a teplotnou odolnosťou (do +250°C), ako aj veľmi nízkym koeficientom trenia. Pri teplotách nad +250°C sa používajú oceľové hadice.

Koncovky

Hadica je na oboch koncoch ukončená závitovými, rúrkovými alebo prírubovými koncovkami, ktoré sú vyberané podľa špecifikácie klienta. Tubes International môže dodať vyhrievané hadice prakticky s akýmkoľvek typom koncoviek dostupných na trhu.

Vyhrievací prvok a teplotný senzor

Vyhrievací prvok a teplotný senzor sú navinuté na základnej hadici. Výkon vyhrievacieho prvku je vyberaný v závislosti od požadovanej teploty na udržanie, priemeru a dĺžky hadice. Napájacie napätie je zvyčajne 230 V (voliteľne 12 ÷ 500 V). Teplotné senzory sú štandardne typu PT100, termopáry typu J a K, dostupné sú tiež senzory NI120, NTC a iné.

Tepelná izolácia

Typ tepelnej izolácie závisí od pracovnej teploty. Pre teploty do +100°C sa používa elastomérová pena, do +250°C silikónová pena, pri vyšších teplotách izolácia zo sklenených vlákien.

Vonkajší kryt

Vonkajší kryt tvorí opletenie z polyamidu, dostupné sú tiež opletenia z nehrdzavejúcej ocele, polyuretánu, silikónu alebo sklenených vlákien.

flexible heated hoses
Štandardné polyamidové opletenie
Corrugated polyamide heated hose
Vlnitá polyuretánová hadica
Fibreglass braid heated hose
Sklené vlákno opletenie
Corrugated polyamide heated hose
Vlnitá polyamidová hadica
Stripwound metal heated hose
Hadica z vlnitého kovu
Steel braid heated hose
Oceľové opletenie
Silicone rubber braid heated hose
Silikónové gumové opletenie

Koncové kryty

Koncové kryty existujú v dvoch variantoch: tvrdej a mäkkej. Tvrdé kryty z polyamidu znižujú voľnú, elastickú dĺžku hadice medzi koncovkami, ale tiež znižujú záťaž na mieste spojenia koncovky s hadicou. Mäkké kryty z elastoméru sú kvôli svojej elasticite odporúčané pre krátke hadice.

hard cover for an electrically heated hose

Tvrdý kryt

soft cover for an electrically heated hose

Mäkký kryt

Pripojovací kábel, zástrčky a regulátor teploty

Z vyhrievanej hadice je vyvedený pripojovací kábel, napríklad 1,5 m s konektorom alebo s voľným koncom. Hadice môžu byť používané s regulátorom teploty zákazníka alebo dodávané s rôznymi typmi regulátorov teploty, od najjednoduchších mini ovládačov zabudovaných v hadici až po viackanálové regulátory obsluhujúce viacero hadíc.

Gumené hadice so zabudovaným vyhrievacím systémom

Špecifickým druhom vyhrievaných hadíc sú gumové hadice so zabudovaným vyhrievacím prvkom, navinutým na vnútornej vrstve gumovej hadice a zavulkanizovaným. Teplotný senzor odčítava teplotu priamo v stene hadice. Hadica vizuálne nie je odlišná od štandardnej gumovej hadice. Takéto hadice (napríklad z gumy NBR) sa používajú hlavne v potravinárskom priemysle na prenos tukov, čokolády a iných potravinárskych produktov.

Teflónové hadice CORROFLON a BIOFLEX ULTRA vyhrievané elektricky

Tieto hadice sú založené na procesných teflónových hadiciach CORROFLON a BIOFLEX ULTRA. Môžu mať koncovky s vnútornou vrstvou PTFE „flarovanou“ na utesňujúcej ploche koncovky. Používajú sa v potravinárskom priemysle a pri prekládke nebezpečných chemických látok.

Procesné teflónové hadice CORROFLON a BIOFLEX ULTRA sú tiež dostupné vo verzii CH vyhrievanej parou.

Predstavujú alternatívne riešenie voči elektricky vyhrievaným hadiciam a používajú sa tam, kde je vykurovacie médium v podobe technologickej pary alebo vykurovacieho oleja ľahko dostupné alebo keď použitie elektrickej energie nie je možné alebo nevhodné. Často sa používajú pri prekládke železničných cisternových vozňov, môžu byť tiež použité v zónach s nebezpečenstvom výbuchu.

KATALÓG
Stiahnuť

PREDAJNÁ SIEŤ
Preveriť

DOPYT
Odošli

Zoznam produktov:

Elektricky vyhrievané hadice

Elektricky vyhrievané hadice

Hadice vyhrievané ohrevným médiem

Hadice vyhrievané ohrevným médiem

analytické hadice pre analyzátory spalín

Analytické hadice pre analyzátory spalín

PTFE hoses with helically wound heating hose

Hadice PTFE s helickou vyhrievanom hadicou

gumené vyhrievané hadice

Gumené vyhrievané hadice

dvojité vyhrievané hadice

Dvojité vyhrievané hadice

Potrebujete pomoc pri výbere produktu alebo ste nenašli ten pravý?

Zavolajte nám: +421 911 923 711 alebo nám napíšte email: zilina@tubes-international.com

FAQ – Vyhrievané hadice:

Ktoré teplotné senzory sú najpopulárnejšie v elektricky vyhrievaných hadiciach?

Najbežnejšie sú v vyhrievaných hadiciach senzory typu PT100. V spracovaní plastov sú tiež populárne termopáry typu J (Fe-CuNi), niekedy termopáry typu K (NiCr-Ni). Senzory NI120 sa často používajú v systémoch Hot Melt.

Mení sa maximálny pracovný tlak vyhrievaných hadíc v závislosti od teploty?

Áno. Každá vyhrievaná hadica, v závislosti od materiálu, z ktorého je vyrobená, má korekčné faktory tlaku, ktoré musia byť zohľadnené pri výpočtoch. Napríklad hadica z PTFE s priemerom 8 mm, ktorá má maximálny pracovný tlak 200 bar pri izbovej teplote, bude pracovať na maximálne 166 bar pri +250°C (korekčný faktor 0.83).

Ako vybrať vyhrievanú hadicu?

Vyhrievaná hadica sa vyberá individuálne pre každú konkrétnu aplikáciu. Preto na správny výber je potrebné poskytnúť informácie o médiu, pracovnom tlaku, udržiavanej teplote, vykonávaných pohyboch, napájacím napätí, požadovanom teplotnom senzore a parametroch hadice, ako sú priemer, dĺžka a typ fitingov.

Môže byť vyhrievaná hadica použitá v potenciálne výbušnom prostredí?

Len špeciálne navrhnuté vyhrievané hadice s vyhrievacími telesami a senzormi vo verzii „Ex“ môžu byť použité v explóznych zónach.

V ktorých zariadeniach sú vyhrievané hadice najčastejšie používané?

Elektricky vyhrievané hadice sú často používané v extrúderoch, strojoch Hot Melt, strojoch na obalovanie, lemovacích strojoch, ako aj v analyzátoroch spalín.