Zariadenia pre testovanie hadíc

Testovanie kompletných hydraulických hadíc skúšobným tlakom slúži k overeniu tesnosti a odolnosti. Pre štandardné hydraulické hadice je skúšobný tlak 2-násobok maximálneho pracovného tlaku. Testovanie má statický charakter a čas udržania tlaku je rádovo niekoľko desiatok sekúnd. Testovaniu môže podľa požiadaviek podliehať časť alebo 100% vyrobených hadíc. Skúšačky hadíc sú vybavené uzavretými testovacími komorami, do ktorých sa inštaluje jedna alebo niekoľko skúšaných hadíc naraz. Skúšobným médiom môže byť voda, olejová emulzia alebo olej.
Testovanie pulzovým tlakom podľa požiadaviek noriem je u hydraulických hadíc prevádzané pre určenie životnosti hadíc v rade tisícov cyklov. Vyžadujú komplikované a nákladné vybavenie.

KATALÓG
Stiahnuť

PREDAJNÁ SIEŤ
Preveriť

DOPYT
Odošli

Potrebujete viac informácií?