Zariadenie pre značenie hadíc

Značenie hadíc počas výroby umožňuje ich následnú identifikáciu. Požiadavka na značenie je obsiahnutá v mnohých normách na hadice, napr. pri hydraulických hadiciach normy vyžadujú značenie obsahujúce názov alebo logo výrobcu, maximálny pracovný tlak v baroch, rok a mesiac výroby. Na hadicu môžu byť umiestnené rovnako iné informácie dojednané medzi výrobcom a odberateľom (napr. druh média, pre ktoré je určené). Ďalšie značenie môže byť prevedené tiež v priebehu kompletácie hadíc. V závislosti na požadovaných informáciách, druhu hadice a technických možnostiach sú používané rôzne metódy značenia. K najčastejšie používaným patrí: značenie objímok počas lisovania pomocou špeciálnych značiacich čeľustí s vymeniteľnými znakmi (písmena, číslice, logo atd.), značenie objímok pred lisováním otlačením znaku z vymeniteľnej matrice, gravírovanie, značenie laserom, dodatočnými tabuľkami alebo visačkami uchytenými na hadici.

KATALÓG
Stiahnuť

PREDAJNÁ SIEŤ
Preveriť

DOPYT
Odošli

Potrebujete viac informácií?