Výroba kovových hadíc
  • Zváranie tlakových kovových hadíc
  • Testovanie tlakových kovových hadíc

Výroba kovových hadíc

Nudíme Vám zváracie služby a testovanie tlakových oceľových hadíc. V rámci zváracích kompetencií Tubes International Sp. z o.o. môže byť hrdý na nasledujúce certifikáty:

  • Certifikát Zhody EÚ, potvrdzujúci splnenie požiadaviek modulu A2 Smernice 2014/68/EÚ v oblasti výroby tlakových zariadení, vydaný Úradom Technického Dozoru.

  • Certifikát potvrdzujúci splnenie požiadaviek DNV, vydaný DNV.

  • Certifikát potvrdzujúci splnenie požiadaviek normy PN-EN ISO 3834-2:2021-09, vydaný Dopravným Technickým Dozorom

Kovové potrubie

Stav na rýchlosť výroby, ale predovšetkým na kvalitu vyhotovenia.

jakość wykonania

Kvalita materiálu a konštrukcie

Všetky koncovky so závitom pre oceľové hadice sú navrhnuté a vyrábané metódou obrábania odstraňovaním materiálu firmou Tubes International. Je to záruka kvality materiálu a konštrukcie. Pre všetky koncovky zabezpečujeme sledovanie šarže, preto vždy vieme, z akého materiálu sú vyrobené naše koncovky.

Líder v odvetví

Sme lídrom v našom odbore. Máme zavedený zvárací systém kvality podľa EN 3834:2 pri zváraní potrubí. Náš zvárací dielňu schválili jednotky ako DNV, TDT, UDT.

międzynarodowe kompetencje

Medzinárodné kompetencie

Nad technológiou zvárania bdia nashi inžinieri zvárači s certifikátmi kompetencií IWE (International Welding Engineer).
Personál Kontroly Kvality má certifikáty kompetencií na vykonávanie skúšok NDT našich zváraných spojení. To dáva istotu, že naše potrubia sú najvyššej kvality na trhu.

Stały rozwój i wdrażanie nowych technologii

Stály rozvoj a zavádzanie nových technológií

Orbitálne zváranie v aplikácii pre kovové potrubia je ďalším krokom na našej ceste k najvyššej kvalite.

Kovové potrubia s najobľúbenejšími koncovkami

gwint stożkowy BSPT

Závit kužeľový BSPT – typ AF1

Závit BSP, kužeľ 60° – typ AF2

Gwint BSP, stożek 60° - typ AF5

90° Závit BSP, kužeľ 60° – typ AF5

Gwint BSP - typ AF7

Závit BSP – typ AF7

Gwint BSP, uszczelnienie płaskie – typ AF14

Závit BSP, tesnenie ploché – typ AF14

Końcówka rurowa - typ AF9 i AF10

Trubková koncovka – typ AF9 a AF10

kołnierz stały typ AF3

Pevný krk – typ AF3.

Kołnierz obrotowy – typ AF4

Otočný krk – typ AF4

Realizujeme tiež netypické kovové potrubia.

Chcete sa dozvedieť viac?