Dvojdielne ventily (s predĺženými prípojkami) sa zvárajú priamo do inštalácie s opatrnosťou, aby nedošlo k prehriatiu ventila (čo môže poškodiť tesnenie), pričom sa ventil počas zvárania chladí.

Trojdielne ventily sa najprv predmontujú medzi prípojkami (v medziregulácii) a prípojky sa zvárajú až po predchádzajúcom odmontovaní tela s tesneniami. Po vychladnutí prípojiek sa namontuje telo ventila s pozornosťou na to, aby loptička bola nastavená v uzavretej polohe pri otočení tela s prípojkami. Celok sa utiahne správnym momentom otáčania.

Pri zváracích ventiloch je dôležité, aby obe prípojky inštalácie boli axiálne zarovnané a aby boli ich koncové časti primerané pre technológiu zvárania.