Gumené hydraulické hadice

Gumené hydraulické hadice sú používané v systémoch silovej hydrauliky pre prenos sily a ovládania. Základným médiom, pre ktoré sú určené, je hydraulický olej. Štandardne pracujú gumené hadice pre teploty v rozmedzí od -40 do +100°C a pracovného tlaku do 420 bar (42 MPa).

S ohľadom na konštrukciu možno hydraulické hadice rozdeliť na:

  • Hadice s textilným opletom (jedna alebo dve vrstvy).
  • Hadice s oceľovým opletom (jedna, dve alebo tri vrstvy).
  • Hadice s oceľovým špirálovým ovinutím (štyri alebo šesť vrstiev).

Hydraulické hadice sú vyrábané podľa noriem v palcových vnútorných rozmeroch. Najrozšírenejšími normami pre výrobu sú americké SAE, medzinárodné ISO a európske EN.
Okrem štandardných hydraulických hadíc vyrábaných podľa vyššie uvedených noriem možno dodať tiež hadice, ktoré sú charakteristické: vyššou elasticitou, vyššími tlakovými parametrami, vyššou tepelnou odolnosťou, vyššou odolnosťou obalu proti oderu, vyššou chemickou odolnosťou.

Voľba hydraulickej hadice pre konkrétne použitie závisí na rade činiteľov, z ktorých sú najdôležitejšie:

  • pracovný tlak a jeho parametre (statický, dynamický),
  • teplota média a okolie.

Hydraulické gumené hadice určené pre použitie v baníctve musia spĺňať ďalšie požiadavky spojené s nebezpečím požiaru alebo výbuchu pri hlbinnej ťažbe (napr. výbuch metánu, uhoľného prachu).
Hydraulické hadice sú používané vo forme kompletných hadíc s koncovkami zalisovanými na armovacích lisoch.

KATALÓG
Stiahnuť

PREDAJNÁ SIEŤ
Preveriť

DOPYT
Odošli

Potrebujete viac informácií?