Hadice a koncovky pre klimatizáciu

Hadice a koncovky pre klimatizáciu – všeobecné informácie

Chladiace a klimatizačné systémy využívajú zmenu parametrov chladiva (tlak, teplota a stav) pri jeho cirkulácii medzi výparníkom a kondenzátorom v chladiacom systéme. Chladivo cirkuluje poháňané chladiacim kompresorom. Chladivo pohlcuje teplo vyparováním v výparníku, a potom uvoľňuje teplo, keď sa v kondenzátore skondenzuje para. Existuje mnoho typov chladív (voda, oxid uhličitý, amoniak), ale je tu jeden špeciálny typ nízko varných uhľovodíkov, nazývaných freóny.

Pružné hadice s freónom sú široko používané v klimatizačných systémoch rôznych vozidiel (autá, stroje, vlaky, električky) ako aj v menších priemyselných chladiacich zariadeniach. V týchto zariadeniach freón (napr. R134a, R1234yf) zmiešaný s kompresorovým olejom (napr. syntetický olej PAG) pôsobí ako chladivo. Koluje v systéme, kde je neustále vystavený kolísaniu tlaku a teplôt. Preto sú požiadavky na hadice s freónom veľmi vysoké. Pre systém je nevyhnutné, aby bol dokonale tesný, pretože freón je veľmi prenikavý, drahý a škodlivý pre životné prostredie. Musí byť veľmi odolný voči tlaku, teplote, chemikáliám a musí zabraňovať prenikaniu vlhkosti cez stenu hadice. Týka sa to najmä automobilovej klimatizácie, pretože tam hadica s freónom pracuje v motorovom priestore, tesne zbalená a ohnutá, v podmienkach vysokých okolitých teplôt, vystavená vibráciám a v kontakte s automobilovými kvapalinami.

Klimatizačné hadice, vrátane tých určených pre autá sa montujú s pomocou špeciálnych typov prípojok, často určených pre určitú značku alebo typ vozidla. Pre hadice určené pre priemyselnú klimatizáciu pozrite tiež skupinu: oceľové hadice.

Chladivo je látka, ktorá sa podieľa na výmene tepla v chladiacom zariadení. Absorbuje teplo odparovaním pri nízkej teplote a nízkom tlaku. Keď sa chladivo kondenzuje pri vyššej teplote a vyššom tlaku, uvoľňuje sa teplo. Chladivá môžu byť jednozložkové alebo zmesi. Môžu to byť látky prirodzeného pôvodu (amoniak, voda, oxid uhličitý), horľavé plyny a ich zmesi (propan, bután) a syntetické látky – uhľovodíky, v ktorých sa vodíkové atómy nahradili chlorom, fluórom alebo brómom, čo vytvára nehorľavé, nízko varné látky bežne označované ako freóny (CFC). Chladivá sa zvyčajne označujú číselným symbolom predchádzaným písmenom „R“, napr. R12, R22, R134a. Kvôli ich škodlivému vplyvu na životné prostredie (poškodenie ozónovej vrstvy) je používanie CFC chladív obmedzené a niektoré sú zakázané – v novo vyrobených alebo doplnených zariadeniach (napr. R12, R22, R502).

3R12 – kedysi najpopulárnejšie chladiace médium, široko používané v domácich chladničkách, nahradené R134a.
R22, R502 – používané vo väčšej chladiacej technike, sú nahradzované novými zmesami ako R402A, R404A, R407, R507.
R134a – najobľúbenejšie chladivo, štandardné chladivo v automobilových klimatizačných systémoch.
R1234yf – najnovšie chladivo používané v automobilovej klimatizácii, určené na náhradu R134a.

Chladivá sa zvyčajne označujú značkou výrobcu, napr. Suva HP62, Suva MP52, Forane134a, Reclin 404A atď. Okrem chladív sa v systémoch používajú aj mazacie oleje. Ich vplyv na materiál hadice a tesnenia by sa mal vždy zohľadniť. Tieto oleje zahŕňajú minerálne oleje (MO) a syntetické oleje, ako sú polyalfaolefíny (PAO), alkylbenzény (AB) a polyalkylénglykoly (PAG).

KATALÓG
Stiahnuť

PREDAJNÁ SIEŤ
Preveriť

DOPYT
Odošli

Zoznam produktov:

Potrebujete pomoc pri výbere produktu alebo ste nenašli ten pravý?

Zavolajte nám: +421 911 923 711 alebo nám napíšte email: zilina@tubes-international.com