V závislosti od čistiaceho zariadenia sa pracovné tlaky príslušenstva dodávaného spoločnosťou Tubes pohybujú od 200 do 350 bar. Informácie o pracovnom tlaku sú poskytnuté v produktovom katalógu. V prípade pochybností vždy kontaktujte spoločnosť Tubes International Sp. z o.o.