V olejovom prostredí možno používať len hadice určené na tento účel. V popise produktu musí byť jasne uvedené, že vonkajšia vrstva hadice je odolná voči oleju. Ak je hadica vyrobená podľa štandardu EN ISO 6134, je potrebné zvážiť, či je trieda hadice určená ako „B“. Hadice triedy „A“ nie sú odolné voči olejovému prostrediu.