Kompenzátory, bez ohľadu na ich typ a materiál, sú v podstate navrhnuté na:
– absorpciu tepelnej expanzie, ktorá je spôsobená médiom pretekajúcim potrubím,
– elimináciu alebo zníženie pohybov a vibrácií,
– zníženie konštrukčného a montážneho napätia,
– uľahčenie inštalácie komponentov potrubia a armatúry.
Po ich inštalácii do systému teda kompenzátory zvyšujú komfort prevádzky a predlžujú jeho životnosť.